Снимка Заглавие на продукта Описание Опции

OFO AMB

AMB Разредител за разреждане на алкидни блажни бои, грундове и лакове. Може да се използва и за измиване на бояджийските

THIN 850 – Акрилен разредител

Смес от органични разтворители за разреждане на всякакви грундове и акрилни лакове. Предлага се в три вида - бавен, нормален