racing universal primer filler


Universal Primer Filler

 

Техническа информация:

Приложение:
Продуктът създава гладка основа с добра адхезия за следващият слой боя. Универсален грунд за метал, керамика, камък, стъкло, хартия, глина и някои пластмаси.  

Предимства:
• Осигурява гладка основа.
• Even top coat
• Добра адхезия.
• Отлични запълващи свойства.
• Бързо съхне.
• Лесен за шлайфане.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел.

Свързващо вещество: Nitro смоли.

Нанасяне: На два кръстосани слоя: 50 – 60 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: приблизително 20 мин.
• Пълна твърдост: след 12 часа.

Може да се покрива: 
• Със себе си: по всяко време.
• С всички бои Auto-K: по всяко време.

Последователност на работа:
1. Ауто-К антикорозионен грунд/ Auto-K anti-korrosion primer
2. Auto-K filler/ wash primer
3. Финално покритие / боя/

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Racing, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност

 

  Сив        
 288 001