racing paint sprays


Racing paint sprays

 

Техническа информация:

Приложение:
За боядисване на декоративните части по автомобила, а така също и на предмети от всякакъв вид в дома и градината.

Предимства:
• Високо съдържание на сухо вещество.
• Много икономичен.
• Бързо съхне.
• Устойчив на надраскване.
• Не се променя цветът  при излагане на светлина, устойчив на атмосферни влияния.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел.

Свързващо вещество: Nitro смоли.

Нанасяне: На два кръстосани слоя: 40 – 50 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 5 - 10 мин.
• Пълна твърдост: след 24 часа.

Може да се покрива: 
• Със себе си: по всяко време.

Последователност на работа: Боята се нанася директно върху предварително грундирани повърхности.

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Racing, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност
арт. 288004 Бял гланц
арт. 288005 Черен гланц
арт. 288021 Черен мат

 

  Бял гланц   Черен гланц   Черен мат
 288 004 288 005 288 021