racing wheel spray


Wheel spray

 

Техническа информация:

Приложение:
Боя на спрей за боядисване на джанти.  Продуктът е с отлична покривност, устойчив е на луга, сол, удари с камъчета и други. За по голяма устойчивост боята може да се покрие със защитен лак.

Предимства:
• Отлична покривност.
• Устойчив е на луга, сол, удари с камъчета и други.
• Carwash resistant.
• Устойчив на атмосферни влияния.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел.

Свързващо вещество: Nitro смоли.

Нанасяне: На два кръстосани слоя: 50 – 60 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: приблизително 10 мин.
• Работна твърдост: след 2 – 3
• Пълна твърдост: след 12 часа.

Може да се покрива: 
• Със себе си: по всяко време.
• С безцветен лак: по всяко време..

Последователност на работа:
1.Racing антикорозионен грунд
2.Racing универсален праймер (запълващ грунд)
3.Racing Спрей за джанти.

Флакон:
400 мл. Код 288 037
500 мл. Код 288 937

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Racing, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200