racing clear lacquer


Racing 2-coat clear lacquer

 

Техническа информация:

Бързосъхнещ, безцветен  двуслоен лак, предназначен за нанасяне върху повърхности от метал, дърво камък, керамика, глина, хартия,  повечето пластмаси и/или повърхности боядисани с спрей боя Auto-K.

Приложение:
• върху повърхности от метал, дърво,камък, керамика, глина и някои пластмаси.
• върху повърхности боядисани с спрей боя Auto-K Racing.

Предимства:
• Бързо съхне.
• Отличен гланц.
• Много икономичен. Лесен за нанасяне.
• Добри покривни свойства.
• Добра устойчивост на химикали.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел.

Свързващо вещество: Nitro смоли.

Нанасяне: На два кръстосани слоя: 30 – 40 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 5 - 10 мин.
• Работна твърдост: след 30 - 40  мин.
• Пълна твърдост: след 24 часа.

Може да се покрива: Със себе си: по всяко време

 Последователност на работа:
1. Racing universal primer
2. Top coat
3. Racing 2-coat-clear lacquer

Боята се да НЕ се покрива с безцветен лак, защото специалният хром ефект ще се загуби.

Флакон:
400 мл. Код 288 017
500 мл. Код 288 917

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Racing, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200