racing heat resistant paint


Heat resistant paint 650°C

 

Техническа информация:

Устойчивата на температури до  650°C боя е предназначена за нанасяне върху обекти и повърхности изложени на висока температура. Боята е подходяща за използване върху елементи от автомобилите подложени на висока температура (изпускателната система и др.) и в домакинството (градински грил, печки и др.).

Приложение:  Елементи от автомобилите подложени на висока температура (изпускателната система и др.) и в домакинството.

Предимства:
• Устойчив на температури до  650°C.
• Устойчив на атмосферни влияния.
• Износоустойчив.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел. .
Свързващо вещество:
• Силиконови смоли.

Нанасяне: На един кръстосан слой: приблизително 7µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 30 мин.
• Боята се втвърдява при температура от 250°C.
• Повърхностите да се загряват постепенно.

Може да се покрива: Със себе си: по всяко време

Последователност на работа:
1. Не е необходима предварителна обработка с грунд и по следващо покритие със слой боя или лак. 

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Racing, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност
  288 030 Сив
  288 041 Черен

 

  Сив   Черен    
288 030 288 041