500


Код 500

 

Техническа информация:

Този продукт предоставя ефективен начин за предпазване от ръжда и корозия на всякакви метали. Като добър електропроводник може да се ползва за поправка и поддръжка на галванизирани  повърхности. Подходящ е за резервоари, метални силози, тръби, парапети, ремаркета и др.

Флакон: 400 мл.

 

 

 Информационен лист за безопасност

 

           
 500