belton universal primer grund


Universal primer

 

Описание:

Универсален грунд на основата на комбинация от нитро смоли с отлична адхезия към различни повърхности. 

Приложение: Използва се върху повърхности и предмети от метал, дърво, пластмаса, камък, глина, керамика, стъкло, както и ратан / лико и картон / хартия и други. 

Предимства:
• Нанася се върху различни повърхности.
• Създава гладка повърхност.
• Бързосъхнещ.
• Лесен за използване.
• Много лесно се шлайфа.
• Икономичен.
• Устойчив на атмосферни влияния.

Свързващо вещество: Nitro смоли.

Нанасяне:
• На 2-3 кръстосани слоя: 40-50µm
• Дистанция на пръскане: 15-25см.

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 20 мин.
• Работна твърдост: приблизително 60мин.
• Пълна твърдост: приблизително 12ч.

Може да се покрива: 
• Със себе си: по всяко време
• С всички спрей бои на belton: по всяко време.

Подготовка на повърхността: суха, чиста и обезмаслена, ръждата трябва да се премахне. За постигане на оптимална адхезия повърхността да се шлайфа преди и след грундиране.

Последователност на работа:
1. belton basic universal primer 
2. Боя / belton боя на спрей

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне. Моля, тествайте за съвместимост преди да нанасяте върху пластмасови повърхности.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на Belton, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

Информационен лист за безопасност
323 501 Сив
323 502 Бял

  Сив   Бял
323 501 323 502