auto k chrome gold effect


Chrome / Gold Effect

 

Техническа информация:

Спрей боята с хром и златен ефект e бързо съхнеща, на акрилна основа с висока покривност, температурно и светлинно устойчива. Осигурява метален сребърен-хром или златен ефект. AUTO-K Хром/Златен ефект е устойчив на атмосферни влияния в ограничени граници -  не е устойчив на абразия. Да не се покрива с безцветен лак. 

Приложение:
• върху ламарина, изделия от метал или пластмаса( само след нанасяне на пластофикс).
• За реновиране на отделни детайли.

Предимства:
• Бързо съхне.
• Устойчив на светлина и висока температура.
• Много икономичен. Лесен за нанасяне.
• Отлични покривни свойства.
• Високо устойчив на химикали.
• Метален блясък с високо светло отразяване.
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел.

Свързващо вещество: Акрилни смоли.

Нанасяне: На един кръстосан слой: 15 – 20 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 20 мин.
• Работна твърдост: след 30 - 40  мин.
• Пълна твърдост: след 12 часа.

Може да се покрива: Със себе си: по всяко време

Последователност на работа:
1. Auto-K anticorrosion primer
2. Auto-K filler/ Wash primer
3. Auto-K Chrome/Gold effect . 

• върху пластмаса
1. Auto-K Plastic-bonding agent
2. Auto-K Chrome/Gold effect

Боята се Да не се покрива с безцветен лак, защото специалният хром/златен ефект ще се загуби.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на АУТО-К, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност
  233 029 Златен ефект
  233 031 Хром ефект

  Хром ефект   Златен ефект    
233 031 233 029