auto k exhaust spray


Exhaust spray

 

Техническа информация:

Специална спрей боя устойчива на високи температури:
• арт. 233 098 – сив – до 800 °С ;
• арт. 233 099 – черен – до 650 °С ;

Приложение:
Продуктът е предназначен за боядисване на всяка една част от изпускателната система на автомобила или мотоциклета,  и други части или повърхности изложени на високи температури. Нанесеният слой съхне само при температура над 250°С - увеличаването на температурата трябва да става постепенно.

Предимства:
• Специална термоустойчива боя – до 800°С
• Бързо съхне
• Устойчив на атмосферни влияния
• Устойчив на химични въздействия
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий и никел

Свързващо вещество: Силиконови смоли

Нанасяне: За един кръстосан слой: 15 – 20 µm

Време за съхнене:
• Да се пази от прах: 15-20 мин.
• Работна твърдост: след 30 - 40  мин.
• Пълна твърдост: след 24 часа.

Може да се покрива:  Със себе си: по всяко време

Последователност на работа: Не е необходима предварителна обработка с грунд и по следващо покритие със слой боя или лак. 

Боята се втвърдява само при температури от 250°С и нагоре. Загрявайте боядисаните повърхности постепенно.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на АУТО-К, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност:
арт. 233 098 – сив
арт. 233 099 – черен

  Сив    Черен    
233 098 233 099