233 070


Heat-resistant paint 650°C

 

Техническа информация:

Температурно устойчивата боя на  основата на модифицирани силиконови смоли с продължителна температурна устойчивост до 650°С. Формира траен с отлична устойчивост на атмосферни условия слой. Предназначена за нанасяне върху обекти и повърхности изложени на висока температура до 650°С. Може да се използва върху двигатели, ауспуси и др. Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром.

Нанасяне: 1 кръстосан слой с обща дебелина на слоя: приблизително 7 µм.

Време за съхнене: 
- Да се пази от прах: 30 мин 
- Работна твърдост: боята втвърдява при температура от 250°C и нагоре.- Загряването да се извършва постепенно.

Покриване: може да се покрива със себе по всяко време.

Последователност на работа:
Не е необходимо предварително да се обработва повърхността с грунд, а също така не е необходима и по следваща обработка с боя или лак.


Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на АУТО-К, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност

 

  Син        
233 070