auto k brake caliper paint


Brake caliper paint

 

Техническа информация:

Боята на спрей позволява да се постигне бърз цветен ефект на видимата част от спирачките- спирачните скоби и другите части, които ясно да се различават от джантите. Този тунинг придава състезателен изглед на автомобила.

Приложение: 
• Постигане на цветен ефект на видимите части от спирачките
• Тунинг, придаващ състезателен изглед на автомобила

Предимства:
• Лесно нанасяне
• Високо съдържание на твърдо вещество
• Бързосъхнещ
• Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром

Свързващо вещество: Синтетични смоли

Нанасяне: На два кръстосани слоя: 40 – 50 µm

Време за съхнене:
• Първоначално съхнене: след 15-20 мин.
• Работна твърдост: след 1-2 часа
• Пълна твърдост: след 6 – 8 дни

Може да се покрива: Със себе си: до 6 часа 

Последователност на работа: Не е необходима предварителна обработка с грунд и последващо покритие със слой боя или лак. 

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Флакон: 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на АУТО-К, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200

 

 Информационен лист за безопасност
  233 078 Сребърен
  За всички останали цветове

 

  Червен   Син   Черен
233 074 233 076 233 077
           
  Жълт   Сребърен    
233 075 233 078