auto k plastics adhesion primer


Plastics adhesion primer
233 055 Грунд за пластмаса 400мл.
  33 055 Грунд за пластмаса 150мл.

 

Техническа информация:

Грунд за пластмаса повишаващ адхезията при боядисване на пластмасови повърхности, като спойлери, огледала, брони.

Приложение: 
- Осигурява идеална адхезия при боядисване на пластмасови детайли: брони, спойлери, странични огледала.
- Бързо съхне
- Безцветен.
- Много икономичен
- Лесен за използване и нанасяне
- Не съдържа тежки метали като олово, кадмий и цинк

Свързващ агент: на базата на специални полимери 

Нанасяне: един тънък слой от 3-5µм 

Време за съхнене: 
- Dust dry след 15 мин.
- работна сухост след 40-50 мин.

Последователност на нанасяне:
1. Обезмаслете и почистете от прах. 
2. При необходимост шлайфайте на „мокро” с Р600.
3. Нанесете един слой на кръст.
4. Покрийте грундираната повърхност като използвате Auto-K спрей за брони/пластмаса/.

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне. 

Флакон: 150 мл. , 400 мл.

 

Ръкохватка за аерозолни флакони

Използва се с флаконите както с продуктите на АУТО-К, така и с всички намиращи се на пазара флакони за боя.
арт. 746 200

belton 746 200