355 150


Код 355

Velcro Диск Ø150 без отвори


Техническа информация:

Основа:  F-wt специална хартия
Спойка:  Смола върху смола
Структура: Силициев карбид (SIC)
Слой (зърнеста разпръснатост): затворен(very close)

Приложение: Идеален продукт за шлайфане на мраморни и каменни повърхности с портативни шлайф машини.

 

 

Едрина Брой в опаковка Артикулен Номер
P36

P40

P60

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P320

P400

P500

P600

P800
P1000
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

355410036

355410040

355410060

355410080

355410100

355410120

355410150

355410180

355410220

355410240

355410320

355410400

355410500

355410600

355410800

355411000