355 115


Код 355

Velcro Диск Ø115 без отвори


Техническа информация:

Основа:  F-wt специална хартия
Спойка:  Смола върху смола
Структура: Силициев карбид (SIC)
Слой (зърнеста разпръснатост): затворен(very close)

Приложение: Идеален продукт за шлайфане на мраморни и каменни повърхности с портативни шлайф машини.

 

 

Едрина Брой в опаковка Артикулен Номер
P36

P40

P60

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P320

P400

P500

P600

P800

P1000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

355430036

355430040

355430060

355430080

355430100

355430120

355430150

355430180

355430220

355430240

355430320

355430400

355430500

355430600

355430800

355431000