ultra 100


Двукомпонентен акрилен грунд

Характеристика:

Грунд на основата на висококачествени акрилни смоли с намалено съдържание на летливи органични съединения, притежаващ отлична адхезия към различни по вид повърхности.

Продукта може да се използва в:

• Запълваща версия – грунда се характеризира се с висок вискозитет, което позволява нанасянето му на много дебели слоеве, като перфектно запълва дори и сравнително големи надрасквания и неравности по повърхността.

• Грундираща версия-  в съответствие с Директива на ЕС 2004/42/CE от 21 април 2004г. за ограничение на емисиите на летливи органически вещества.

FÜLLER 100 Acryl Primer може да се използва под покрития на водна основа.

 

 Цвят: under 365 

 voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

ULTRA FÜLLER 100

Артикулен номер Опаковка ( мл. )
Брой в кашон

90262 бял (Р1)
 99312 сив (Р3)
90260 черен (Р5)
90263 бял (Р1)
 99313 сив (Р3)
90261 черен (Р5)

400 + 80*
400 + 80*
400 + 80*
800 + 160*
800 + 160*
800 + 160*
 
12
12
12
6
6
6

*Втвърдител