ultra 100


Двукомпонентен акрилен грунд

Характеристика:

Грунд на основата на висококачествени акрилни смоли с намалено съдържание на летливи органични съединения, притежаващ отлична адхезия към различни по вид повърхности.

Продукта може да се използва в:

• Запълваща версия – грунда се характеризира се с висок вискозитет, което позволява нанасянето му на много дебели слоеве, като перфектно запълва дори и сравнително големи надрасквания и неравности по повърхността.

• Грундираща версия-  в съответствие с Директива на ЕС 2004/42/CE от 21 април 2004г. за ограничение на емисиите на летливи органически вещества.

FÜLLER 100 Acryl Primer може да се използва под покрития на водна основа.

 

 Цвят: ultra 100

 voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

ULTRA FÜLLER 100

Артикулен номер Опаковка ( мл. )
Брой в кашон

 99312

 99313


400 + 80*

800 + 160*

 
12

6

*Втвърдител