solv 875


Разредител за база


Характеристика:

Представлява смес от специално подбрани разредители, които спомагат за правилното подреждане на частиците в базата. Препоръчва се да се използва за системата SPECTRAL BASE.
Предлага се в три версии стандартен, бърз и бавен.

 

 

 

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

 

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
 
  82146 ( стандарт )

  82156 ( бърз )

  82166 ( бавен )

5,00

5,00

5,00

4

4

4