solv 855


Акрилен разредител


Характеристика:

Смес от органични разтворители за разреждане на всякакви акрилни грундове,лакове и бои. 
Предлага се в три вида - бавен, нормален и бърз, което позволява да се съчетае времето на изпарение с атмосферната температура и обема на работа.

 

 

 Информационен лист за безопасност- стандарт
 Информационен лист за безопасност- бърз
 Информационен лист за безопасност- бавен

 

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
 
32101 (стандарт)

32111 (бърз)

32121 (бавен)

32106 (стандарт)

32116 (бърз)

32126 (бавен)

0,50

0,50

0,50

5,00

5,00

5,00

10

10

10

4

4

4