klar 565


KLAR 565 – двукомпонентен, безцветен акрилен VHS  лак


Характеристика:

• Бързосъхнещ (15 мин./60°С или 30 мин./50°С).
• Дълго отворено време, което позволява лакирането на големи повърхности (цялостно лакиране на автомобил).
• Бързо достигане на крайна твърдост на втвърдяване при стайна и повишена температура
• Превъзходно разливане.
• Много високо съдържание на твърдо вещество (>60%).

 

 

voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

 

KLAR 565

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
 
 88061

 88063

1,00

5,00

6

4

Втвърдител 6115

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
  85525 стандартен

85526 стандартен

   85536 бърз

   85546 бавен

0,50

2,50

2,50

2,50

6

4

4

4