under 395


Епоксиден грунд  в аерозолна опаковка


Характеристика:

• Идеален продукт за бърз ремонт.
• Съдържа специални антикорозионни добавки.
• Гладка повърхност.

 

Цвят: under 3951

voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

Артикулен номер Опаковка ( мл. ) Брой в кашон
90409 ( P1 ) 500 6
87270 ( P2  ) 500 6
87290 ( P4 ) 500 6