extra 895


EXTRA 895 – Разредител за преход

Характеристика:

Специално разработен  разредител за елиминиране на оптичната разлика между старият и новият слой боя или безцветен лак.  
Информация за използването на продукта се съдържа в техническите карти на следните продукти: KLAR 505; KLAR 555; KLAR 565; KLAR 545 ; KLAR 575

 

 

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

 EXTRA 895

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
 89034 1,00 6