plast 775


PLAST 775 – Продукт увеличаващ еластичността


Характеристика:

• С цел увеличаване на еластичността на положения слой акрилен грунд  или акрилен лак върху пластмасови елементи, или за увеличаване устойчивостта на удари от камъчета се добавя 10÷30% Spectral PLAST 775 от готовата за използване смес (грунд+ втвърдител или лак + втвърдител), съответно трябва да се коригира количеството разредителя.

За повечве информация виж техническите карти на акрилните грундове или  акрилните лакове на Spectral.

 

 

 

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

 PLAST 775

Артикулен номер Опаковка ( мл. ) Брой в кашон
89004 500 6