thin 890


Разредител за преливане


Описание:

Специално разработен  разредител за елиминиране на оптичната разлика между старият и новият слой боя или безцветен лак.  

 

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

Артикулен номер Опаковка (л. ) Брой в кашон
32201 0,5 20