thin 850


Акрилен разредител


Характеристика:

Смес от органични разтворители за разреждане на всякакви грундове и акрилни лакове. 
Предлага се в три вида - бавен, нормален и бърз, което позволява да се съчетае времето на изпарение с атмосферната температура и обема на работа.

 

 

Информационен лист за безопасност:
Акрилен разредител Стандарт
Акрилен разредител Бърз
Акрилен разредител Бавен

Артикулен номер Опаковка (л ) Брой в кашон
32101 (стандарт)

32111 (бърз)

32121 (бавен)

32102 (стандарт)

32112(бърз)
32106 (стандарт)

32116 (бърз)

32126 (бавен)