plus 760


PLUS 760 - Антисиликонова добавка


Описание:

Добавка, която предотвратява появата на дупчици в следствие на замърсяване на повърхността със силикон или ако повърхността е омаслена. Ако дупчиците се появят след полагане на първият слой боя, нанесете вторият слой като добавите PLUS 760.

 

 

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

PLUS 760

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
39050 0,3 12