plus 710


PLUS 710 - Ремонтен комплект


Характеристика:

Ремонтният комплект съдържа полиестерна смола, втвърдител и стъкломат. С комплекта се формира твърд ламинат с много добра механическа устойчивост и се използва за ремонт на големи повреди (напр. язви от ръжда). Комплекта се използва при ремонт на метални или пластмасови повърхности. След втвърдяване може да се шлайфа и да се покрива, с който и да е полиестерен кит с цел постигане на достатъчно гладка повърхност.

 

voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

PLUS 710

Артикулен номер Опаковка ( кг. ) Брой в кашон
36101 0,250 12