plus 800


PLUS 800 - Първоначален обезмаслител


Описание:

Смес от силни органични разтворители, която позволява бързо и ефективно да се почистят повърхностите от различни замърсявания, включително от смола, асфалт,восък, силикон и др. Продукта е предназначен за първоначална подготовка и почистване на силно замърсени повърхности. PLUS 800 е отличен продукт за премахване на упорити замърсявания при ремонта на превозни средства. Обезмаслителят не е агресивен към пластмасови повърхности.

 

 voc

 Информационен лист за безопасност
 Техническа карта

PLUS 800

Артикулен номер Опаковка ( л. ) Брой в кашон
39022 1,00 6